De Panorama Kop en de onderdelen

De Panorama Kop is een uitbreiding van de Nodal Slide. Met een Nodal Slide kan je een cilindrisch panorama fotograferen. Ik begon met fotograferen van 180 graden Cilindrische Panorama’s en ben toen overgeschakeld naar 360 graden panorama’s. Daarna wilde ik Sferische panorama’s gaan produceren maar daar is dus een panorama Kop voor nodig. In dat geval moet de camera niet alleen in een horizontaal vlak kunnen draaien, je moet ook verticale bewegingen kunnen maken. De basis bestaat uit een Leveling Base en een indexing rotator zoals weergegeven in Figuur 1. De camera is gemonteerd op een panorama kop zoals hier beneden is weergegeven in Figuur 2. Dit apparaat heeft de mogelijkheid het anti parallax punt naar het centrum van rotatie te verplaatsen door instelling 2 aan te passen. Als je alleen gebruik maakt van een statief is dit niet mogelijk. De panorama kop is op een statief gemonteerd en het fototoestel wordt op de panorama kop geplaatst zoals weergegeven in figuur 1. Eerst wordt het statief horizontaal geplaatst. Daarna gebeurt dat met de panorama kop. Om te beginnen moet nu de camera verticaal worden uitgelijnd op de centrale as zoals in figuur 3 en 4 is weergegeven. Als je in de zoeker de camera een raster of de scherpstelpunten kunt weergeven is dat een prima hulpmiddel om te controleren of de camera goed is gecentreerd. Het beeld zoals in figuur 6 weergegeven zie je als je in de zoeker kijkt. De verticale rij gaatjes ligt exact in het midden van de instel rail van de panorama kop. De uitlijning wijkt hier dus nog iets af. Het waterpasje links ligt in het midden van de andere as van de kop. Deze instelling is wel exact goed. Die centrale as wordt overal weergegeven door een rode lijn. Om de uitlijningen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren gebruik ik een zelf aantal mini waterpasjes. Het centrum van de lens moet exact zijn uitgelijnd met het centrum van de panorama kop en camera en kop moeten precies waterpas zijn ingesteld. Je maakt gebruik van de instellingen A en B in Figuur 2. A is een draaipunt waarmee je de camera verticaal kunt uitlijnen, de rode lijn. Met de rail B schuif je de camera in één richting om op de centrale lijn (rode lijn) uit te komen. In Figuur 4 is dat wat duidelijker weergegeven. Met knop B ontgrendel je de rail D die je dan in twee richtingen horizontaal kan verschuiven om de lens op de centrale as (rode lijn) uit te richten. In figuur 4 kun je met knop B de klembevestiging losser maken en de rail D in horizontale richting verschuiven. Door instelling C losser te maken kun je rail D zelf horizontaal instellen om de lens op die centrale as te krijgen. Dan hebben we nog de Index Rotator, aangegeven door de letter C in Figuur 1. Deze kan worden ingesteld om per klik steeds een vast aantal graden te roteren. In dit geval zijn het 6 mogelijkheden van 10º of 36 stappen, tot 60º ofwel 6 stappen.
Stacks Image 25443
Stacks Image 25445
Stacks Image 25447
Stacks Image 25449
Stacks Image 25461
Stacks Image 25463

Figuur 1
Leveling Base en Index Rotator

Figuur 2
Complete Panorana Kop

Figuur 3
Zijaanzicht panorama Kop

Stacks Image 25468
Stacks Image 25470
Stacks Image 25454
Stacks Image 25456
Stacks Image 25387
Figuur 4
Vooraanzicht panorama Kop

Figuur 5
Bovenaanzicht Panorama Kop

Figuur 6
Camera instellen op de centrale as

Lastste update: